Дигитално преживяване в маркетинга

Дигитално преживяване в маркетинга

Дигитално преживяване в маркетинга

От дълго време маркетингът на преживяванията е интегрална част от бизнес стратегиите на компаниите, които искат да продадат своя продукт. Много преди появата на телевизията, принта и дори радиото, най-добрият начин за маркетиране на продукт или услуга е да ги представиш на масовия потребител чрез изживяване.

За мнозина експерти маркетинга на преживяванията е размито понятие, но фактът, че в голяма част от своето съществуване той е самостоятелна единица говори повече от хиляди думи. А случаите, в които компаниите инвестират „лъвската“ част от бюджета си именно в него, не са никак малко.

Тази система дълги години работеше безотказно, но в последните няколко в нея се намеси дигиталния маркетинг. Все повече бранд мениджъри включват в своята стратегия симбиоза между двата вида маркетинг. И тази симбиоза изглежда е създадена в Рая, защото много лесно и ефективно репозиционира бранда и създава ново цялостно усещане за кампаниите.

Ерата на социалните мрежи и онлайн присъствието дава възможност за директна връзка с целевата група, но преди всичко тя дава опция за директна връзка на клиента с бранда. Вече не съществува бариерата, която предпазваше компаниите, от негативните мнения, коментари или въпроси. Twitter е отличен пример за това. Социалната медия прилича на бойно поле, на което можеш да си големия победител, но и вечният губещ.

Фантастични перспективи за дигиталните маркетолози, но как да обвържем новите възможности с добрия стар маркетинг на преживяното? Ключовите компоненти можем да сведем до два.

Разказваме истории…

Най-силното оръжие, което може да притежава една кампания е вдъхновяваща история, която докосва потребителите и те са готови да се включат в нея, да я преживеят – веднага, по възможност. Телевизионните реклами са именно това, но една история е силна, само когато е истинска.

Маркетингът на преживянето по естество е в центъра на тези истории. Примерите за създаване на магически моменти чрез него са много. Дигиталният маркетинг пък подсигурява платформа, чрез която историята лесно достига до милиони души без да има нужда от огромни инвестииции за традиционна реклама. През 2014-а YouTube обяви, че всяка минута се качват видеа с продължителност около 72 часа. Много от тези клипове се превръщат в бестселъри и са перфектен инструмент, за да разкажем нашата история.

Ангажираност на потребителя.

Маркетингът на преживяванията дава уникална възможност на потребителите да се докоснат до бранда, което води до реална ангажираност. Но да събереш данните от подобни кампании се оказва „препъни камък“ в голяма част от случаите. И тук напомощ идват дигиталния маркетинг и в частност социалните медии, чрез които много лесно може да се анализират действителни резултати и реакции. Само използването на eдhashtag може да донесе безценна информация, която да се използва впоследствие.

Истината е, че симбиозата между двата вида маркетинг ще продължава да изненадва и да бъде един от най-силните инструменти за всеки професионален маркетолог.


Последни публикации:

Leave a Comment

Post